"La llibertat no baixarà cap al poble, és el poble que ha de pujar cap a la llibertat" (Emma Goldman)

dissabte, 23 de juliol de 2016

Terrassa té el trist honor de ser la ciutat catalana amb major segregació escolar.


(Notícia publicada al diari digital Nacio Digital el passat dissabte 16 de juliol). Aquesta és l'escola (Ergo la Catalunya) que volen alguns... classistes molt catalanistes. 

El Síndic de Greuges de Catalunya alerta en el seu últim informe que la segregació escolar és encara una realitat a les escoles catalanes i demana a la Generalitat que la combati decididament. Per això, tot i que a l'informe es reconeix l'esforç d'alguns municipis per evitar la segregació, proposa canvis en l'admissió i l'oferta escola. L'informe que ara ha presentat el síndic, "La segregració escolar a Catalunya (I)", actualitza un informe anterior publicat el 2008 i constata que la situació a les escoles no ha millorat. "El desequilibri en la composició social dels centres es manté en proporcions similars que el 2008", alerten des del Síndic. En l'informe també constata que al mateix barri hi continua havent escoles amb perfils d'alumnat massa diferents. 

Terrassa, el municipi amb més segregació escolar

En concret, els deu municipis amb més segregació a l'escola primària són Terrassa, Cerdanyola del Vallès, Sabadell, Badalona, Tarragona, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Girona, Lleida i Sant Adrià de Besòs. També a alguns districtes de la ciutat de Barcelona com ara Horta-Guinardó o Sants – Montjuïc, la segregació escolar és massa elevada.

A partir d'aquestes xifres, el Síndic assegura que "hi ha notables diferències entre municipis a l’hora de prioritzar la lluita contra la segregació escolar". A més, l'informe també desvetlla que la segregació de l'alumnat no sempre està relacionada amb el volum d'immigració del municipi, sinó que té a veure amb la política educativa i amb la gestió del procés d'admissió dels alumnes. Municipis com ara Manlleu, Olot, Banyoles, Mataró o Vic, per exemple, tenen percentatges elevats d'alumnat estranger, però nivells baixos de segregació d'aquest alumnat.

El Síndic de Greuges també recorda els desequilibris entre centres públics i concertats, amb una escolarització tres vegades superior de l'alumnat estranger en el sector públic. A més, assenyala que hi ha "mancances de coresponsabilitat en l'escolarització de l'alumnat socialment desafavorit per part del sector concertat".

Un toc d'alerta per al Departament d'Ensenyament

Per afrontar aquesta situació, el Síndic proposa al Departament d’Ensenyament que "incorpori canvis normatius, com ara un nou decret d’admissió de l’alumnat". L’objectiu és crear els mecanismes per orientar les escoles i les famílies en el procés d’assignació de places d’acord amb una planificació equilibrada de l’oferta.

Entre altres mesures, recomana que es despleguin les proporcions màximes d'alumnat amb necessitats educatives específiques per centre, ja previstes en la LEC des de l'any 2009 i encara pendents de desplegar, o que se suprimeixin els criteris discriminatoris d’accés preferent a determinats centres com ara el de familiars d’exalumnes.

Finalment denuncia el síndic la manca de transparència sobre les quotes que s’han de sufragar als centres públics i concertats i el tractament diferencial de la supressió de grups en el sector públic i en el sector privat.

1 comentari: