"La llibertat no baixarà cap al poble, és el poble que ha de pujar cap a la llibertat" (Emma Goldman)

dilluns, 25 de novembre de 2013

Catalunya millora els resultats educatius??!!!!!


(Article extret del diari Ara del passat 19 de novembre. Les aportacions en vermell són meves).

Catalunya ha millorat els seus resultats educatius en abandonament escolar i altres índexs els últims cinc anys (sí, és clar, qualsevol abandona prematurament els estudis amb les perspectives laborals d'avui en dia...), però si no s'inverteix més en educació en els alumnes més desafavorits, aquests progressos estan condemnats a no continuar en el temps, segons l'Anuari 2013 de la Fundació Jaume Bofill.
L'esforç inversor en educació a Catalunya és un 25% inferior a la mitjana europea, una xifra que compromet, segons el citat anuari, la inversió necessària en polítiques d'equitat per aconseguir l'èxit educatiu (èxit educatiu = resultats de les proves de competències bàsiques???).
El director de l'Anuari, Miquel Martínez, catedràtic de teoria de l'Educació a la Universitat de Barcelona, i l'investigador Bernat Albaigés, juntament amb el director de la Fundació Jaume Bofill, Ismael Palacín, han presentat avui en roda de premsa a Barcelona els resultats de l'estudi, en què destaquen el "paper clau del professorat" (realment crec que el paper més clau és el dels pares i de l'interès d'aquests perquè els seus fills progressin a la vida) i el seu compromís professional en la millora dels resultats.
Des de l'any 2008 a Catalunya s'han incrementat en 2,1 punts percentuals els alumnes que obtenen el títol de l'educació secundària obligatòria (ESO), en 5,5 punts els joves de 20 a 24 anys que tenen estudis secundaris postobligatoris (tant hem baixat el nivell a les escoles??) i en 7,6% els que als 20 anys continuen estudiant (millor això que no pas es quedin a casa sense res a fer, no?).
A més, l'abandonament educatiu prematur s'ha reduït un 9,2% entre el 2008 i el 2012, un percentatge superior a la mitjana espanyola (7%) i europea (2,1%) (la crisi de la construcció ha fet molt mal. I si no que li preguntin als professors de secundària...).
Aquestes millores, no obstant això, quedaran compromeses si no s'inverteix en els alumnes socialment menys afavorits, amb polítiques d'equitat i incrementant els resultats educatius d'aquests grups socials, ha valorat Martínez.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada